Inžiniersko-projektová spoločnosť

EU design, s.r.o.

Referncie

Poznámky:

DSZ - Dokumentácia stavebného zámeru

ZDS - Zjednodušená dokumentácia stavby

DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie

RDS - Realizačná dokumentácia stavby

AD   - Autorský dozor.

 

EU design, s.r.o. 06/2012

Textové pole: Hlavná stránka
Činnosť spoločnosti
Referencie
Pilotné projekty
Obchodné údaje
Kontakt

Názov / Stupeň

Termín

Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, zmena dokumentácie na územné rozhodnutie v úseku diaľnice D1 Jablonov - Studenec. Osem mostných objektov o celkovej ploche 21640 m2. DÚR/DSZ.

04/2006

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, časť II. Km 4,300-KÚ. Most nad Rajčankou na ceste I/64 v km 0,65. DSP.

05/2006

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, časť II. Km 4,300-KÚ. Most nad Rajčankou na ceste I/64 v km 0,65. DP/DRS. (slovensko - anglická dokumentácia)

10/2006

D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. 112 Preložka cesty I/11, oporný múr v km 0,322 – 0,533. DSP

01/2007

Zateplenie BD konštrukčnej sústavy PV-2, Alej-Šaštín-Stráže. DSP/DRS

06/2007

Zateplenie BD konštrukčnej sústavy T-13, M. R. Štefánika-Stará Turá. DSP/DRS

06/2007

Maloobchodná predajňa, parcela č.: 659/2, k.ú. Skalica. Diel: Statika. DSP/DRS

08/2007

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prievaly. MOST NA CESTE 18-HJPCS V KM 0.898 00. DRS

09/2007

Výrobná hala, Priemyselná-Žiar nad Hronom. DSP

11/2007

Premostenie Cintorínskeho potoka na vstupe do areálu Smeikron-Vrbové. DSP, RDS

11/2007

D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. 112 Preložka cesty I/11, oporný múr v km 0,322 – 0,533. DRS

11/2007

Premostenie potoka Rudávka na vstupe k rodinnému domu, Rohožník. DSP

04/2008

Statické spevnenie trezorovej miestnosti, VÚB-Senica. DSP, RDS, AD

04/2008

Diaľnica D1-Protihliková stena Podtureň. RDS

07/2008

Diaľnica D1-Protihliková stena Liptovský Michal. RDS

07/2008

Obnova bytového domu stavebnej sústavy T 03 B-modif., Dolná štvrť-Myjava. DSP

07/2008

Výmena ľahkého obvodového plášťa na polyfunkčnom objekte, Štefánikova-Levice

09/2008

Obnova bytového domu stavebnej sústavy T 03 B-modif., Hurbanova-Senica. DSP

12/2008

Most nad potokom Dršňa v priemyselnom parku. Topoľčany-Práznovská cesta. DSP

12/2008

Požiarna zbrojnica, Bukovec. Rekonštrukcia a nadstavba. DSP

03/2009

Záhradná chata, Brezová pod Bradlom. Novostavba. DSP

04/2009

Zdravotné stredisko, Brezová pod Bradlom. Rekonštrukcia. DSP

05/2009

Bytový dom, Brezová pod Bradlom, Osuského 524/10. Zateplenie a výmena výplňových konštrukcií.

07/2009

Bytový dom, Brezová pod Bradlom, Osuského 529/20. Zateplenie a výmena výplňových konštrukcií.

08/2009

Odstavné a parkovacie plochy, Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča, Dolné Lúky. DUR

10/2009

Obnova bytového domu, Myjava, Dolná štvrť 505/38. Zateplenie, výmena výplňových konštrukcií a rekonštrukcia balkónov. DSP

11/2009

Rekonštrukcia objektu pre obchod a služby, Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 416/30. DSP

12/2009

Obnova bytového domu, Brezová pod Bradlom, Dolné Lúky 363. Zateplenie a rekonštrukcia balkónov. DSP

02/2010

Obnova bytového domu, Myjava, Továrenská 58. Zateplenie výmena výplňových konštrukcií a úprava chodníkov. DSP

04/2010

Obnova bytového domu, Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 421. Zateplenie štítových a schodiskových stien. DSP

05/2010

Priechody pre chodcov a úprava chodníkov na križovatke ciest II/499 - Myjavská ul. a Bukovská cesta v Brezovej pod Bradlom. DSP

05/2010

Obnova bytového domu, Myjava, M.R.Štefánika 588. Zateplenie, rekonštrukcia lodžií a výmena výplňových konštrukcií. DSP

05/2010

Chodník, priechody pre chodcov a úprava križovatky pred Rímskokatolíckym Kostolom a supermarketom CBA v Brezovej pod Bradlom. DSP

08/2010

Premostenie Cintorínskeho potoka na vstupe do areálu Smeikron-Vrbové. RDS

09/2010

Obnova bytového domu, Brezová pod Bradlom, Dolné Lúky 365. Zateplenie a rekonštrukcia balkónov. DSP

10/2010

Statické zhodnotenie historickej budovy Kúrie Mórica Beňovského vo Vrbovom.

11/2010

D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. 112 Preložka cesty I/11, oporný múr v km 0,322 – 0,533. Prepracovanie DSP a DP podľa STN EN

01/2011

03/2011

Hasičská zbrojnica, súp.č. 61, Bukovec. ZDS

02/2011

Obnova bytového domu, Brezová pod Bradlom, Osuského 526/14. Rekonštrukcia schodiskovej steny a pivničných okien. DSP

03/2011

Znalecký posudok z odvetvia statika stavieb na haváriu mostného objektu vo výrobnom areáli MERINA a.s. v Trenčíne. Objednávateľ: Okresné riaditeľstvo PZ, Obvodné oddelenie Trenčín

03/2011

Obnova bytového domu, Brezová pod Bradlom, Osuského 520/2. Zateplenie, rekonštrukcia balkónov a výmena výplňových konštrukcií. DSP

04/2011

Obnova bytového domu, Myjava, M. Marečka 972. Zateplenie, rekonštrukcia balkónov a výmena výplňových konštrukcií. DSP

Odborný posudok na systémovú poruchu balkónov pre poskytnutie štátnej dotácie na odstraňovanie systémových porúch.

05/2011

 

12/2011

Obnova bytového domu, Myjava, M. Turá Lúka 197. Zateplenie, rekonštrukcia balkónov a vchodu. DSP

06/2011

Obnova bytového domu, Myjava, Staromyjavská 686. Zateplenie, rekonštrukcia balkónov a výmena výplňových konštrukcií. DSP

08/2011

Rekonštrukcia trvalého premostenia Cintorínskeho potoka do areálu fi. SEMIKRON, s.r.o. DSP/RDS

09/2011

Obnova bytového domu, Myjava, M. R. Štefánika 600. Zateplenie, rekonštrukcia lodžií a výmena výplňových konštrukcií. DSP

11/2011

Obnova bytového domu, Brezová pod Bradlom, Osuského 528/18. Zateplenie, rekonštrukcia balkónov a výmena výplňových konštrukcií. DSP

01/2012

Bytový dom, Brezová pod Bradlom, D. Jurkoviča 417. Zateplenie južnej štítovej steny. DSP

02/2012

Bytový dom, Brezová pod Bradlom, Osuského 525. Zateplenie, rekonštrukcia balkónov a výmena výplňových konštrukcií. DSP

04/2012

Obnova bytového domu, Myjava, M. Turá Lúka 413. Zateplenie, rekonštrukcia balkónov a výmena výplňových konštrukcií. DSP

05/2012

Bytový dom, Myjava, Pažického 411/10, Zhodnotenie porúch na stavbe.

05/2012

Projekt organizácie dopravy „Brezovský jarmek 2012“.

06/2012